Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Ny dato for brand og barbacue

09.01.2018

Senior udvalget har besluttet at flytte deres aktivitet brand og barbecue til den 13-15 april, da der er lederkursus fra den 20-22 april på Sletten 


Ree Park Safari - Ranger Challenge

Danmarks vildeste dyst for FDFere og spejdere

Ree Park Safari Ranger Challenge er et tværkorpsligt løb, der er arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med syv af Danmarks spejderkorps – herunder FDF. Løbet er en dyst på tradidionelle væbnerfærdigheder og tager udgangspunkt i de afrikanske rangeres færdigheder.

Rangerne i Afrika har nemlig brug for mange af de samme færdigheder, som FDFere og spejdere gør brug af. De skal kunne færdes i naturen uden at gøre skade på den. De skal kende til planter og dyr, og kunne følge et spor, når de enten skal finde sårede dyr, så de kan hjælpe dem, eller når de skal finde frem til krybskytter. Af og til skal de være væk fra campen i længere tid ad gangen, og skal derfor kunne lave mad over bål, opbygge en lejr og mange andre ting.

Løbet består af en række poster, hvor deltagerne bliver testet i deres færdigheder. Samtidig øges deres viden og bevidsthed om truede dyrearter.

Næste gang vi holder Ranger Challenge er den 24.-26. marts 2017

Læs mere om arrangementet rangerchallenge.dk