Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Find indbydelsen til Seniorfestival, Aktivlejr eller Sille og Sigurd dagen

06.08.2017

Indbydelsen til Seniorfestival, Aktivlejr samt Sille og Sigurd dagen er færdige og klar til uddeling i kredsene.   Tilmeldingsfristen for seniorfestival er den 31. august og den 3. september for opsamlingscamp og fælles...


Ree Park Safari - Ranger Challenge

Danmarks vildeste dyst for FDFere og spejdere

Ree Park Safari Ranger Challenge er et tværkorpsligt løb, der er arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med syv af Danmarks spejderkorps – herunder FDF. Løbet er en dyst på tradidionelle væbnerfærdigheder og tager udgangspunkt i de afrikanske rangeres færdigheder.

Rangerne i Afrika har nemlig brug for mange af de samme færdigheder, som FDFere og spejdere gør brug af. De skal kunne færdes i naturen uden at gøre skade på den. De skal kende til planter og dyr, og kunne følge et spor, når de enten skal finde sårede dyr, så de kan hjælpe dem, eller når de skal finde frem til krybskytter. Af og til skal de være væk fra campen i længere tid ad gangen, og skal derfor kunne lave mad over bål, opbygge en lejr og mange andre ting.

Løbet består af en række poster, hvor deltagerne bliver testet i deres færdigheder. Samtidig øges deres viden og bevidsthed om truede dyrearter.

Næste gang vi holder Ranger Challenge er den 24.-26. marts 2017

Læs mere om arrangementet rangerchallenge.dk