Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Ny dato for brand og barbacue

09.01.2018

Senior udvalget har besluttet at flytte deres aktivitet brand og barbecue til den 13-15 april, da der er lederkursus fra den 20-22 april på Sletten 


Forbundssekretær i landsdel 2

Forbundssekretær

Troels-Henrik Balslev Krag
Mail:
th@fdf.dk
Telefon 4173 1182

 


FDF har en forbundssekretær, som arbejder med kredse i FDF Landsdel 2.

Forbundssekretæren kører ud til landsdelens kredse og hjælper med forskellige udfordringer, samler gode erfaringer op og hjælper med udvikling.

Forbundssekretæren besøger alle netværk mindst én gang om året og sidder med ved Landsdelsledelsens møder, samt HB-møder.


Forbundssekretæren hjælper med en lang række udviklingsprojekter og udfordringer i FDF Landsdel 2. Her er nogle af de ting, forbundssekretæren laver...
Hvor lang tid et udviklingsmøde tager vil altid variere, så tidsangivelserne er i cirka-tal.

...udfoldning af FDFs ambition (hvordan omsættes den til praksis? ca 1,5 time)
...arbejde med FDFs
udviklingsmål om samarbejde (ca 2 timer)
...flere børn i kredsen! (ca 2 timer)
...flere voksne ledere i kredsen (ca 2 timer)
...Kredsledelsesskift - roller og opgaver i kredsen (ca 2 timer)
...Ryd op i roller i kredsen - betyrelse, lederkollektiv, forældre og kredsledelse (ca 2 timer)
...Leg - hvordan leger vi i FDF? (ca 2 timer - inkl. leg!)
...FDF i samtiden - en moderne forening i en post-moderne verden (ca 1,5 time)
...Bestyrelses-support; roller og rekruttering i bestyrelsen (ca 2 timer)
...kredsledelsessamtale - første led i KL-uddannelse (ca 1 time)
...uddannelse af nye ledere i FDF (grundlægende lederuddannelse - ca 2 timer)
...og meget mere -
skriv, ring (417 311 82) eller tal med forbundssekretæren, når du møder ham!


Om
Troels-Henrik Balslev Krag, forbundssekretær i FDF Landsdel 2 og FDF Landsdel 3.

Født i 1980 og indmeldt i FDF Bjerringbro 1987. 
Har desuden været medlem af FDF Viby J og FDF Århus Musikkreds, og har sideløbende fungeret som seniorkursus-instruktør på FDF Seniorkursus Sletten. 

Uddannet antropolog fra Aarhus Universitet i 2009 og har arbejdet med integration i Aarhus Kommune (2010) og fungeret som højskolelærer på Højskolen Østersøen (2011-2013).
Ansat i FDF som forbundssekretær i FDF Landsdel 2 og FDF Landsdel 3 siden 2013 og på fem-årig kontrakt. 
Har base i kontorfællesskab i
Århus, med forbundssekretærer fra FDF Landsdel 1, FDF Landsdel 4 og FDF Landsdel 5 samt FDFs uddannelseskoordintor og en af FDFs mediekonsulenter.

Kørselsudgifter med videre afholdes via landsforbundet, så at få en forbundssekretær ud er gratis for kredsene. 

Sidder med til landsdelsledelsesmøder i begge landsdele og er i samarbejdsaftalen mellem landsdelsledelserne og forbundet forpligtet til at besøge mindst ét netværksmøde om året per netværk.
Derudover er det også en opgave for forbundssekretæren at sidde med til HB-møder, hvor forbundssekretæren har en 'embedsmandsfunktion' og blandt andet i samarbejde med landsdelens HB-kandidat skal sørge for at HB er informeret om, hvordan det står til i landsdelen så HBs beslutninger bliver taget på det bedst muligt oplyste grundlag.