Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Sing In

14.02.2018

Så er indbydelsen klar til denne års Sing In. Det bliver den 11. april i Viborg og den 17. april på Borremose Efterskole


LandsDelsLedelsen

Mail: ld2@fdf.dk

 

Landsdelsleder

Flemming Würtz
Mail: flw@fdf.dk
Telefon: 2544 4052

 

 

Landsdelskasserer

Katrine Benée
Mail:
katrine.benee@hotmail.com
Telefon: 6144 0703

 

 

Landsdelssekretær

Glenn Holmgaard-Udsen
Mail: glenn.holmgaardudsen@gmail.com
Telefon: 4018 5109

 

 

Landsdelssekretær

Lasse Boe Jensen
Mail:
boetherebel@gmail.com
Telefon: 2782 1691 

 

 

Medlem af Landsdelsledelsen

Morten Stenbæk Andersen
Mail:
msamorten@gmail.com
Telefon: 4023 8632


FDF-Danmark er inddelt i 8 landsdele. Disse landsdele ledes af en landsdelsledelse, der består af 3-5 medlemmer valgt af landsdelsmødet. Antallet af medlemmer i landsdelsledelsen fastlægges af landsdelsmødet. Landsdelsledelsens medlemmer skal være nuværende eller tidligere ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF, og skal være medlemmer af FDF.Landsdelsledelsen konstituerer sig med landsdelsleder og landsdelskasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Der afholdes landsdelsmøde hvert andet år, i året efter landsmødet, inden udgangen af marts. På landsdelsmødet skal landsdelsledelsen aflægge beretning, regnskabet skal godkendes og der skal fastlægges budget for de følgende 2 år. Derudover skal landsdelens plan for de kommende to år drøftes. Denne plan skal danne grundlag for en samarbejdsaftale mellem landsdelsledelsen og hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og -opgaver.

 

Landsdelsledelsen fungerer som bindeled mellem hovedbestyrelsen og landsdelen og mellem landsdelens kredse og netværk.

 


Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med forbundssekretæren:

 

at gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen.

 

at gennemføre arrangementer, som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau.

 

at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og landsdelsmøder.

 

at sikre FDF størst mulig synlighed.

 

Landsdelsledelsen skal også føre landsdelens regnskab, sørge for, at det bliver revideret og indsende det til forbundskontoret.


Læs mere om hvad LandsDelsLedelsen i Landsdel 2 laver her


Læs mere om LandsDelsLedelsen i FDFs vedtægter