Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Sing In

14.02.2018

Så er indbydelsen klar til denne års Sing In. Det bliver den 11. april i Viborg og den 17. april på Borremose Efterskole


Kernekurser

Kernekurserne er et af elementerne i FDFs lederuddannelse og er karakteriseret ved, at der sættes fokus på de grundlæggende færdigheder og at give kursusdeltagerne konkrete værktøjer til det videre arbejde hjemme i kredsen.

Blå kerne - kristendom og forkyndelse

Formålet med kernekurset er, at give kursusdeltagerne kendskab til kristendommen samt give en forståelse af, at forkyndelsen er en vigtig del af klassemødet. Samtidig er det målet, at inspirere deltagerne til at bryde egne barrierer, så forkyndelsen bliver spændende og nærværende. Dette sker bl.a. ved at anvise kursusdeltagerne konkrete værktøjer til planlægningen af forkyndelsen på de forskellige klasser.

Grøn kerne - lejr- og friluftsliv

Formålet med kernekurset, er at give kursusdeltagerne grundlæggende færdigheder indenfor området Lejr- og friluftsliv, samt at give kursusdeltagerne en forståelse for naturen som et aktiv for den enkelte kreds, klasse og for FDF som helhed. Kurset skal også give kursusdeltagerne konkrete værktøjer til planlægning af møder og aktiviteter indenfor rammerne af Lejr- og friluftsliv.

Gul kerne - underholdning og kommunikation

Formålet med kernekurset er at lære kursusdeltagerne grundbegreber og aktiviteter inden for Underholdning og kommunikation. Samtidig er det målet, at lade kursusdeltagerne forstå vigtigheden af en god kommunikation mellem børn, ledere og forældre.

Rød kerne - leg og fantasi

Formålet med kernekurset er at give kursusdeltagerne en forståelse for, at leg og fantasi er en vigtig del af børn og unges udvikling, samt at FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke. Samtidig er det målet at styrke deltagernes motivation for leg og fantasi gennem egne oplevelser, og ved at give kursusdeltagerne konkrete værktøjer til planlægning af aktiviteter, hvor leg og fantasi er omdrejningspunktet.