Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Find indbydelsen til Seniorfestival, Aktivlejr eller Sille og Sigurd dagen

06.08.2017

Indbydelsen til Seniorfestival, Aktivlejr samt Sille og Sigurd dagen er færdige og klar til uddeling i kredsene.   Tilmeldingsfristen for seniorfestival er den 31. august og den 3. september for opsamlingscamp og fælles...


Lederuddannelse

Kerneopgaven i FDF er, at engagerede, nærværende og dygtige ledere møder børn og unge på en måde, så børnene og de unge oplever fællesskabet gennem lærerige og udviklende aktiviteter.
Lederuddannelsen i FDF skal derfor ruste lederne til dette møde samtidig med at den skal inspirere til en stadig udvikling af FDFs arbejde med udgangspunkt i formål og værdigrundlag.

FDFs lederuddannelse er af høj kvalitet, og målet med den er netop at give lederne kompetencer, lyst og fællesskabsoplevelser, så de gennem sjove, spændende, lærerige og nyskabende aktiviteter kan møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

En del af FDFs lederuddannelse foregår i landsdelene. I Landsdel 2 er det LederUDdannelsesUdvalget LUDU, der står for afholdelse af de forskellige kursus-moduler. Dels er der de faste kurser SeniorStart, LederSnart, Ung 3 og kernekurserne, og dels er der mulighed for at hente LUDU hjem til sin kreds eller sit netværk til et kursus i lige netop det, man gerne vil lære mere om.