Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Ny dato for brand og barbacue

09.01.2018

Senior udvalget har besluttet at flytte deres aktivitet brand og barbecue til den 13-15 april, da der er lederkursus fra den 20-22 april på Sletten 


Lederuddannelse

Kerneopgaven i FDF er, at engagerede, nærværende og dygtige ledere møder børn og unge på en måde, så børnene og de unge oplever fællesskabet gennem lærerige og udviklende aktiviteter.
Lederuddannelsen i FDF skal derfor ruste lederne til dette møde samtidig med at den skal inspirere til en stadig udvikling af FDFs arbejde med udgangspunkt i formål og værdigrundlag.

FDFs lederuddannelse er af høj kvalitet, og målet med den er netop at give lederne kompetencer, lyst og fællesskabsoplevelser, så de gennem sjove, spændende, lærerige og nyskabende aktiviteter kan møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

En del af FDFs lederuddannelse foregår i landsdelene. I Landsdel 2 er det LederUDdannelsesUdvalget LUDU, der står for afholdelse af de forskellige kursus-moduler. Dels er der de faste kurser SeniorStart, LederSnart, Ung 3 og kernekurserne, og dels er der mulighed for at hente LUDU hjem til sin kreds eller sit netværk til et kursus i lige netop det, man gerne vil lære mere om.