Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Nyt fra udlandsturen

15.10.2017

Udvalget har været i Kandersteg og set området Indbydelsen er lige på trapperne Hvis du ikke har set flyveren der kom rundt på aktivlejr findes den på for siden af hjemmesiden 


Lederuddannelse

Kerneopgaven i FDF er, at engagerede, nærværende og dygtige ledere møder børn og unge på en måde, så børnene og de unge oplever fællesskabet gennem lærerige og udviklende aktiviteter.
Lederuddannelsen i FDF skal derfor ruste lederne til dette møde samtidig med at den skal inspirere til en stadig udvikling af FDFs arbejde med udgangspunkt i formål og værdigrundlag.

FDFs lederuddannelse er af høj kvalitet, og målet med den er netop at give lederne kompetencer, lyst og fællesskabsoplevelser, så de gennem sjove, spændende, lærerige og nyskabende aktiviteter kan møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

En del af FDFs lederuddannelse foregår i landsdelene. I Landsdel 2 er det LederUDdannelsesUdvalget LUDU, der står for afholdelse af de forskellige kursus-moduler. Dels er der de faste kurser SeniorStart, LederSnart, Ung 3 og kernekurserne, og dels er der mulighed for at hente LUDU hjem til sin kreds eller sit netværk til et kursus i lige netop det, man gerne vil lære mere om.